ATOLLO 70 – 100 – 140 – 200 A

Trolejový napájecí systém Cariboni ATOLLO

Trolejový napájecí systém s uzavřenou trolejí pro napájení jeřábů, zdvihacích zařízení, kladkostrojů, pojezdů, pohyblivých zařízení a pracovišť ve vnějším i vnitřním prostředí.

Charakteristika:

 • napájecí systém 70 A až 200 A s uzavřenou, až 5 pólovou napájecí trolejí a sběračem zespodu
 • vysoká bezpečnost: napájecí systém odpovídá všem bezpečnostním předpisům a požadavkům v jejich posledním znění, zejména požadavkům ochrany proti náhodnému doteku, ochranný vodič může být označen příslušným symbolem vytištěným na krytu troleje
 • dlouhodobá životnost: všechny komponenty systému jsou kompaktní, dostatečně dimenzované, s vysokou odolností vůči vlivu okolního prostředí
 • univerzálnost, možnost ohybu:: napájecí systém je vhodný pro přímé i zakřivené dráhy ve vnitřním i vnějším prostředí
 • snadná a rychlá instalace: díky stavebnicové koncepci je instalace celého systému rychlá a jednoduchá i za obtížných podmínek
 • minimální údržba: použití kvalitních materiálů a promyšlená konstrukce systému minimalizují nutnost servisu a činnosti údržby
 • prostorová nenáročnost: minimální prostorové požadavky pro instalaci systému
 • možnost až 5 pólů v jednom pouzdře

Homologace, certifikáty, shoda s normami a předpisy

 • homologace CE
 • certifikát LOVAG
 • systém ATOLLO® je chráněn patentem
 • společnost Cariboni je držitelem ISO9001
 • shoda s obecnými směrnicemi: 73/23/CEE, 93/68/CEE, 791/77, 626/96
 • shoda s normami: EN 60439-1, EN 60439-2, 60695-2-2, EN 60529, EN 60570, EN 60439-1-2

Základní provedení trolejového napájecího systému

Typ C = průtažný systém – plastová pouzdra s protaženým vodičem (páskem) v jednom kuse – vhodné pro delší dráhy, složitější instalace.
Pouze ATOLLO 70, 100 a 140 A. Nelze pro ATOLLO 200 A.

Typ P = kompletní troleje s nainstalovanými vodiči – vhodné pro kratší dráhy, jednoduchá instalace.

Oblouky
Pro ATOLLO jsou dostupné horizontální oblouky s minimálním poloměrem zakřivení 1250 mm. Troleje s oblouky mohou mít nejvýše 4 páskové vodiče. Montáž oblouků je rychlá a jednoduchá.

Přehled trolejí ATOLLO

Typ C – průtažnýTyp P – předmontovaný
ATOLLO
70, 100, 140 A
ATOLLO 200 A


Ke stažení