ATOLLO

Trolejový napájecí systém Cariboni ATOLLO

Trolejový systém Cariboni ATOLLO® je výhodné a moderní řešení napájení pohyblivých zařízení. Systém je patentově chráněný, vyhovuje nejnovějším směrnicím a normám EU a je certifikovaný nezávislou zkušebnou LOVAG.
Troleje ATOLLO najdou uplatnění zejména pro napájení zdvihacích a transportních zařízení (kladkostroje, jeřáby) a pro zařízení divadelní a jevištní techniky. ATOLLO je možné použít pro rovné i zakřivené dráhy.

Klíčové vlastnosti

Oproti jiným napájecím systémům nabízí ATOLLO celou řadu výhod:

  • Uzavřený, izolovaný profil se sběračem zespodu.
  • Vysoká bezpečnost provozu a ochrana před náhodným dotekem. Spolehlivá izolace vodičů v souladu s posledními mezinárodními normami a standardy týkajícími se ochrany před nebezpečným dotekovým napětím. Vodiče jsou v celé délce jasně označeny na povrchu izolačního profilu.
  • Vysoká stabilita a spolehlivost provozu.
  • Součásti systému jsou kompaktní, odolné proti korozi a vyrobené z kvalitních, odolných materiálů.
  • Všestranná použitelnost: systém může mít až 5 páskových vodičů, je určen pro vnitřní i venkovní použití, 4pólové systémy je možné použít i pro zakřivené dráhy.
  • Rychlá, jednoduchá a jistá montáž díky náklapným držákům a dalším technickým detailům. Snadná práce se 4metrovými trolejovými segmenty.
  • Variabilita díky výběru ze dvou variant: systému s průtažnými (C) nebo s předmontovanými vodiči (P). Možnost vzájemné kombinace obou systémů, např. pro jednoduché připojení oblouků k troleji s průtažným páskovým vodičem.
  • Nízké prostorové nároky instalace a nízká hmotnost systému i jednotlivých komponent.
  • Jednoduchá a rychlá údržba, minimální servisní náklady.
  • Zajímavá cena

Uzavřená trolej ATOLLO je dostupná ve dvou konstrukčních a dvou výkonových variantách:

Rozdělení podle konstrukčního provedení

Systém C (průtažný):

Trolejové profily jsou dodávány bez vodičů, páskové vodiče se profilem protahují vcelku. Páskové vodiče se trolejovými profily protahují v požadované délce vcelku, bez přerušení, po sestavení trolejové dráhy. Vnitřní výstupek profilu zabraňuje opačnému vložení proudového sběrače.

Výhody průtažného systému:
nízký úbytek napětí na troleji
menší otěr uhlíků proudového sběrače
rychlejší ale složitější montáž
rychlejší pravidelná údržba

Nevýhody průtažného systému:
nutnost použití jednoúčelových montážních přípravků
kontrola proudových sběračů možná pouze na koncích troleje
problematická výměna poškozených částí troleje

Systém P (předmontovaný)

Trolejové profily mají páskové vodiče předmontované, spojují se úhlovým šroubovým spojem. Páskové vodiče jsou v trolejových profilech již předmontované. Konce vodičů jsou připravené pro spojení spojkou páskových vodičů tj. provrtané a ohnuté o 90°. Vnitřní výstupek profilu zabraňuje opačnému vložení proudového sběrače.

Výhody předmontovaného systému:
jednoduchá ale časově náročnější montáž a pravidelná údržba
snadná a rychlá výměna poškozených částí troleje

Nevýhody předmontovaného systému:
vyšší úbytek napětí na troleji
vyšší otěr uhlíků proudového sběrače
nutnost pravidelné kontroly všech spojů páskových vodičů

Oblouky

Pro oba systémy jsou dostupné horizontální oblouky s minimálním poloměrem zakřivení 1250 mm. Troleje s oblouky mohou mít nejvýše 4 vodiče. Montáž oblouků je rychlá a jednoduchá.

Rozdělení podle výkonu

Typ trolejeProud (A)Rozměry pouzdra (mm)
ATOLLO70, 100, 140, 20040 × 60
MINI ATOLLO40, 6060 × 80

Přehled trolejí ATOLLO

Typ C – průtažnýTyp P – předmontovaný
MINI ATOLLO
40, 60 A
ATOLLO
70, 100, 140 A
ATOLLO 200 A


Ke stažení